تبلیغات

                                                                                         

لبریز از عشق - آخرین نقطه

                                                   محبت را به دل دادن صفای سینه می خواهد . . . . . . . به یاد دوست بودن دل بی كینه می خواهد


آخرین نقطه l شعر

هر بار که مرا می دید  ساعت ها گریه می کرد.آخرین باری که سراغم آمد دیوانه وار می خندید. وقتی نگاه استفهام را در نگاه من دید.

گفت: تعجب نکن که چرا می خندم من دیگر آن دختر ساده لوح سابق نیستم. بس بود هر چه تو قاه قاه خندیدی و من های های گریستم. هنوز جمله اش تمام نشده بود که قطره اشکی سرگردان در گوشه چشمش لنگر انداخت!!!

با تعجب گفتم : پس این قطره اشک چیست؟

اشک از گوشه ی چشمش پاک کرد و گفت: این؟! این قطره اشک نیست!!

می فهمی؟! این آخرین نقطه ای است که به آخرین جمله ی آخرین فصل کتاب ایمان به عشق مردان گذاشتم ...

من دیگر به هیچ چیز مردان ایمان ندارم جز به یکپارچگیشان در نامردی


[ ارسال شده توسط احسان در پنجشنبه 2 اسفند 1386 و ساعت 12:02 ب.ظ ]
[
پیام شما - تعداد پیام ها - لینک ثابت مطلب - 5 ]
ارسال به ارسال به 100 درجه کلوب دات کام


مطالب گذشته